Комунальне підприємство „Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради, скорочено: КП ГІКНВЦ ДОР.

Підприємство засновано на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області і перебуває в управлінні Дніпропетровської обласної ради.

КП ГІКНВЦ ДОР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, розпорядженнями й постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями її голови, іншими нормативно-правовими актами.

Підприємство створене з метою сприяння вирішенню міжгалузевих і регіональних проблем у інтересах розвитку України, області, її міст, районів і населених пунктів на базі підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу, виконання завдань регіональної програми інформатизації з метою інформаційно-технічного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій, фізичних осіб, узагальнення й поширення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду інформатизації, надання органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади відповідних послуг у сфері інформатизації.

Підприємство здійснює будь-які дозволені законодавством види діяльності в сфері ІТ-послуг – як оператор-провайдер телекомунікацій та уповноважений організатор інформаційно-технічного обслуговування органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств зв’язку, промисловості, науки й інших галузей.

КП ГІКНВЦ ДОР приймає активну участь в реалізації завдань щодо телекомунікаційного й інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону.

Нашими партнерами є

Завдяки багаторічному досвіду роботи і висококваліфікованому персоналу, за результатами загальнодержавного фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств України, КП ГІКНВЦ ДОР у 2015 році посіло 2 місце за показником “Критичний коефіцієнт ліквідності” та 2 місце за показником “Чистий дохід від реалізації”.

КП ГІКНВЦ ДОР – якість, професіоналізм, доступність.